TBM Europe

TBM Europe is opgericht in 2013 en ontwikkelt, bouwt en exploiteert biomassa installaties. De eerste installatie heeft een vermogen van 2,4MW en staat op een champignonkwekerij in Uden. De installatie is in 2016 in gebruik genomen. Naar voorbeeld van dit pilotproject heeft TBM zich gericht op grootschaliger installaties volgens hetzelfde concept.

Vooralsnog worden de installaties van TBM Europe allemaal ontwikkeld, gebouwd en geëxploiteerd in glastuinbouw gebieden. De glastuinbouw is één van de grootste warmtevragers en zeer afhankelijk van gas. TBM biedt daarvoor een duurzaam alternatief. TBM werkt hiervoor samen met Eneco en de glastuinders in het ontwikkelingsgebied.  

In 2015 is voor vijf biomassa installaties SDE toegekend. Deze installaties hebben een nominaal thermisch ingangsvermogen van 14,8MW en worden gestookt op schoon hout. De installaties kunnen 1,1MW elektriciteit en 14,8MW aan duurzame warmte produceren. De twee installaties zijn in 2018 in productie gegaan, beide in Bleiswijk. De geproduceerde energie wordt geleverd aan Eneco. In september 2018 is de bouw van de derde installatie in Maasbree gestart. In 2019 volgt een nieuw project in Asten-Heusden.

Projecten

Lage Randweg, Uden (opgeleverd eind 2016, 2,4 MW)

Irisweg, Bleiswijk (opgeleverd medio 2018, 14,8 MW)

Violierenweg, Bleiswijk (opgeleverd begin 2019, 14,8 MW)

Siberie, Maasbree (in aanbouw, 14,8 MW)

In de pijplijn

Naast de de bovenstaande projecten en het resterende project in Asten-Heusden heeft TBM een aantal nieuwe, vergelijkbare, projecten in ontwikkeling. Deze projecten richten zich volledig op de productie van warmte voor de glastuinbouw. 

T.B.M. EUROPE B.V. | Lage Randweg 16 | 5406 NN Uden | info@tbmeurope.nl

© 2019 T.B.M. Europe B.V., Alle rechten voorbehouden.